Spotrebné dane

Znížte svoje náklady na palivo a prevádzku vašich vozidiel

Pokiaľ podnikáte v oblasti prepravy tovaru či osôb v rámci Európskej Únie, máme za to, že refundácia spotrebnej dane z nafty dokáže viditeľne znížiť vaše náklady na palivo. Spotrebnú daň za pohonné hmoty platíte v cene nafty vo všetkých krajinách Európskej Únie. Avšak len v niektorých krajinách (napr. v Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, Taliansku, Španielsku, Francúzsku či Belgicku) legislatíva umožňuje navrátenie časti zaplatenej spotrebnej dane, ak žiadateľ preukáže oprávnenosť svojho nároku na jej vrátenie. Že nepoznáte daňové zákony v jednotlivých krajinách a je pre vás proces vrátenia peňazí zložitý? Celý proces zrealizujeme za vás. Pomôžeme vám ušetriť v priemere desať centov za jeden liter paliva alebo až do 200 eur za celú nádrž v závislosti od tej ktorej krajiny.

Sme na vašej strane

Poskytneme vám všetky dôležité informácie o tom, v ktorých krajinách je možné žiadať o navrátenie spotrebnej dane a tiež o tom, do akej výšky. Vašu spoločnosť a vozidlá v príslušnej krajine zaregistrujeme, žiadosť vyplníme a tiež podáme. Budeme vo vašom záujme dohliadať na celý priebeh konania až do úspešného pripísania zdanenej čiastky na váš účet.

Kontaktujte našich špecialistov:

Ing. Michaela Klímková
+420 571 411 208
michaela@eurovat.info

Ing. Lucie Křenková
+420 571 411 227
sekretariat@eurovat.info