Daň z prepravy osôb

Povinnosti prepravcov v krajinách EÚ

Ak poskytujete služby v oblasti medzinárodnej cestnej, železničnej či lodnej dopravy osôb, alebo v oblasti služieb cestovných kancelárií, máte povinnosť sa registrovať k dani z prepravy osôb a podávať daňové priznania za obdobia, v ktorých bola táto služba poskytnutá. Chcete sa dozvedieť viac o povinnosti, ktorú máte, ak prevádzkujete prepravu osôb v jednotlivých krajinách Európy? Neváhajte a obráťte sa na náš tím medzinárodných daňových špecialistov.

Čo pre vás môžeme urobiť

Postaráme sa o registráciu k dani z prepravy osôb i s následné daňové. Preveríme správnosť všetkých dokumentov a zároveň vám poradíme, ako v budúcnosti postupovať, aby sme pre vaše podnikanie vytvorili čo možno najlepšie podmienky a vyhli sa tak prípadným nepríjemnostiam.

Kontaktujte našich špecialistov:

Bc. Hana Zahradníčková
+420 571 411 227
hana@eurovat.info

Marie Holbíková
+420 571 411 208
marie@eurovat.info