FAQ

Do kiedy można składać wnioski o zwrot podatku VAT?

Czy można wykorzystywać wyłącznie faktury, czy też dokumenty potwierdzające gotówkowe rozliczenia pieniężne?

Jaka jest minimalna kwota zwrotu podatku VAT?

Kiedy najwcześniej można złożyć wniosek o zwrot podatku VAT?

Jaki jest okres oczekiwania na zwrot kwoty podatku VAT?

Należy przesłać oryginały faktur, czy też wystarczą kopie?

 Do kiedy można składać wnioski o zwrot podatku VAT?

➢ Wnioski o zwrot podatku VAT za dany rok można składać najpóźniej do 30 września następnego roku. W celu rejestracji nowych klientów w Portalu podatkowym i opracowania wniosku należy jednak uwzględnić konkretną rezerwę czasową. Wszystkie dokumenty należy przesłać minimalnie miesiąc przed tym terminem.

➢ Wnioski o zwrot podatku VAT z państw trzecich należy składać do 30 czerwca następnego roku. Również jednak należy uwzględnić rezerwę czasową potrzebną do opracowania dokumentów.

Czy można wykorzystywać wyłącznie faktury, czy też dokumenty potwierdzające gotówkowe rozliczenia pieniężne?

➢ Zgłaszanie dokumentów potwierdzających gotówkowe rozliczenia pieniężne regulują przepisy obowiązujące w danym kraju. Niektóre państwa umożliwiają zwrot podatku VAT na podstawie takich dokumentów, jeżeli zawierają one wszelkie niezbędne elementy.

Jaka jest minimalna kwota zwrotu podatku VAT?

➢ W przypadku składania wniosków za cały rok minimalna kwota zwrotu wynosi 50 EURO (lub ekwiwalent w innej walucie krajowej). Jeśli wniosek dotyczy krótszego okresu niż jeden rok minimalna kwota zwrotu wynosi 400 EURO.

Kiedy najwcześniej można złożyć wniosek o zwrot podatku VAT?

➢ Wniosek o zwrot podatku VAT można przesłać najwcześniej 1 dzień po zakończeniu danego kwartału.

Jaki jest okres oczekiwania na zwrot kwoty podatku VAT?

➢ Urząd skarbowy każdego kraju rozpatruje wniosek w innym terminie. Średnio wnioski rozpatrywane są w terminie 4 miesięcy. Jeżeli urząd podejmie decyzję o dokładnym przeanalizowaniu danego wniosku i poprosi o przesłanie dodatkowych informacji, termin może się wydłużyć o kolejne miesięce.

Należy przesłać oryginały faktur, czy też wystarczą kopie?

➢ W celu opracowania wniosku o zwrot podatku VAT niezbędne są zawsze oryginały faktur, które odeślemy Państwu z powrotem po rozpatrzeniu wniosku. Nie trzeba jednak przesyłać pojedynczo oryginałów faktur. Złożenie wniosku jest możliwe dopiero po osiągnięciu określonych powyżej limitów i zakończeniu kwartałów. Możesz również przesyłać dokumenty w formie elektronicznej.