FAQ

Do kdy je možné předkládat žádosti o vrácení DPH?

Lze nárokovat pouze faktury nebo si můžeme uplatnit i hotovostní doklady?

Jakou minimální částku DPH lze refundovat?

Kdy nejdříve lze žádosti o vrácení DPH předložit?

Za jak dlouho dostanu nárokovanou částku DPH?

Je potřeba, abychom vám zaslali originály faktur, nebo postačí kopie?

 Do kdy je možné předkládat žádosti o vrácení DPH?

➢ Žádosti o vrácení DPH za příslušný rok lze předložit nejpozději do 30. září následujícího roku. Pro registraci nových klientů na Daňový portál a zpracování žádostí je ale potřeba počítat s časovou rezervou. Všechny podklady je nutné zaslat alespoň měsíc před tímto termínem.

➢ Co se týče žádostí o vrácení DPH z třetích zemí, zde je limit stanoven na 30. června následujícího roku. Opět je ale potřeba vzít v úvahu časovou rezervu potřebnou k zpracování podkladů.

Lze nárokovat pouze faktury nebo si můžeme uplatnit i hotovostní doklady?

➢ Uznávání hotovostních dokladů se řídí legislativou příslušných zemí. Některé státy umožňují refundaci DPH z hotovostních dokladů, pokud obsahují požadované náležitosti.

Jakou minimální částku DPH lze refundovat?

➢ Roční žádost musí být alespoň ve výši 50 EUR (nebo ekvivalent v jiné národní měně). Žádosti o vrácení DPH za období kratší než jeden rok musí splňovat limit 400 EUR.

Kdy nejdříve lze žádosti o vrácení DPH předložit?

➢ Žádosti o vrácení DPH lze odeslat nejdříve 1. den po skončení příslušného kvartálu.

Za jak dlouho dostanu nárokovanou částku DPH?

➢ Finanční úřad každé země zpracovává žádosti odlišně dlouho dobu. V průměru jsou žádosti vyřízeny do 4 měsíců. V případě, že finanční úřad podrobí žádost pečlivějšímu přezkoumání a vyžádá si další dodatečné informace a dokumenty, může se lhůta prodloužit o další měsíce.

Je potřeba, abychom vám zaslali originály faktur, nebo postačí kopie?

➢ Pro zpracování žádosti o vrácení DPH potřebujeme vždy originály faktur, které mohou být pochopitelně elektronicky. Doklady ve fyzické formě Vám budou po vyřízení žádosti vráceny zpět. Je ale zbytečné, abyste nám zasílali originály faktury jednotlivě. Předložení žádostí je možné až po dosažení výše uvedených limitů a skončení kvartálů.