FAQ

Până când trebuie depusă cererea de rambursare a TVA?

Este posibilă rambursarea numai pentru facturi sau şi pentru documente pentru încasări şi plăţi în numerar?

Care este cuantumul minim al TVA care poate fi recuperat?

Când pot fi depuse cel mai devreme cererile de rambursare a TVA?

În cât timp primesc suma revendicată?

Trebuie să trimit facturile în original sau este suficientă fotocopia acestora?

Până când trebuie depusă cererea de rambursare a TVA?

➢ Cererile de rambursare a TVA pentru anul în cauză pot fi depuse cel mai târziu până la data de 30 septembrie a anului următor. Pentru înregistrarea noilor clienţi pe portalul serviciilor fiscale și procesarea cererilor este nevoie de o anumită perioadă de timp, ceea ce trebuie luat în calcul. Toate documentele trebuie transmise cu cel puțin o lună înainte de această dată.

➢ În ceea ce privește cererile de rambursare a TVA din țările terțe, termenul limită este stabilit la data de 30 iunie a anului următor. Din nou trebuie luată în calcul însă o anumită perioadă de timp necesară pentru prelucrarea documentelor.

Este posibilă rambursarea numai pentru facturi sau şi pentru documente pentru încasări şi plăţi în numerar?

➢ Recunoașterea documentelor pentru încasări şi plăţi în numerar se realizează în conformitate cu legile din țările în cauză. Unele state permit rambursarea TVA pentru documentele pentru încasări şi plăţi în numerar numai în cazul în care conțin informațiile solicitate.

Care este cuantumul minim al TVA care poate fi recuperat?

➢ Cererea anuală trebuie să fie de cel puțin 50 EUR (sau echivalentul în moneda națională). Cererile de rambursare a TVA pentru perioade de sub un an trebuie să respecte limita de 400 de EUR.

Când pot fi depuse cel mai devreme cererile de rambursare a TVA?

➢ Cererile de rambursare a TVA pot fi trimise cel mai devreme a doua zi după încheierea trimestrului în cauză.

În cât timp primesc suma revendicată?

➢ Autoritatea fiscală a fiecărei țări prelucrează cererile în diferite perioade de timp. În medie, cererile sunt soluţionate în termen de patru luni. În cazul în care administrația fiscală va supune cererea unei revizuiri mai atente și va solicita informații și documente suplimentare, termenul se poate prelungi cu alte câteva luni.

Trebuie să trimit facturile în original sau este suficientă fotocopia acestora?

➢ Pentru soluţionarea cererii de rambursare a TVA avem nevoie întotdeauna de originalele facturilor. După soluţionarea cererii, acestea vă vor fi restituite. Este inutil însă să ne trimiteţi originalele facturilor individual. Depunerea cererilor este posibilă abia după atingerea limitelor de mai sus și după încheierea trimestrelor.