Vrácení DPH z Velké Británie 2020/2021

Po vystoupení Spojeného království (Velká Británie) z EU je možnost podat žádost o vrácení DPH za rok 2020 pouze do 31.3.2021. Poté se již vratky DPH za rok 2021 a dále budou řídit pravidly podávání žádostí “třetích zemí”.

Dne 31. prosince 2020 skončilo přechodné období pro vystoupení Spojeného království z EU. To znamená, že Spojené království je nyní formálně třetí zemí a právo EU se ve Spojeném království již neuplatňuje.

Pro celní účely se ke Spojenému království od 1. ledna 2021 přistupuje jako k jakékoli jiné zemi, která není členem EU. Zejména se nyní na obchod mezi Spojeným královstvím a EU vztahují celní postupy a formality.

zdroje: https://ec.europa.eu/