2006

Više od deset godina uspješno vraćamo poduzetnicima PDV, trošarine i porezi po odbitku u svim zemljama EU, gdje je to dopušteno zakonom.

1700

Imamo više od 1.700 zadovoljnih klijenata iz cijele EU.

500 000

Obradimo više od 500.000 računovodstvenih dokumenata godišnje.