FAQ

Do kdaj se lahko predložijo zahtevki za vračilo DDV?

Ali se lahko uveljavljajo le računi ali pa lahko uveljavimo tudi gotovinske dokumente?

Kakšen najnižji znesek DDV se lahko povrne?

Kdaj najprej se lahko predložijo zahtevki za vračilo DDV?

V kakšnem roku bom dobil zahtevani znesek DDV?

Ali je treba, da vam pošljemo izvirnike računov ali zadostujejo kopije?

Do kdaj se lahko predložijo zahtevki za vračilo DDV?

➢ Zahtevki za vračilo DDV za pripadajoče leto se lahko predložijo najkasneje do 30. septembra naslednjega leta. Vendar za registracijo novih strank v Davčni portal in obdelavo zahtevka je treba računati na časovno rezervo.Vsi dokumenti morajo biti poslani vsaj en mesec pred tem rokom.

➢ Glede zahtevkov za vračilo DDV iz tretjih držav je tukaj zadnji dan rok določen s 30. junijem naslednjega leta. Spet pa je treba upoštevati časovno rezervo, potrebno za obdelavo dokumentov.

Ali se lahko uveljavljajo le računi ali pa lahko uveljavimo tudi gotovinske dokumente?

➢ Priznavanje gotovinskih dokumentov je urejeno z zakonodajo zadevnih držav. Nekatere države omogočajo vračilo DDV iz gotovinskih dokumentov, če vsebujejo zahtevane podatke.

Kakšen najnižji znesek DDV se lahko povrne?

➢ Letni zahtevek mora biti najmanj v višini 50 evrov (ali protivrednost v drugi nacionalni valuti). Zahtevki za vračilo DDV za obdobje, krajše od enega leta, morajo izpolnjevati mejo 400 evrov.

Kdaj najprej se lahko predložijo zahtevki za vračilo DDV?

➢ Zahtevki za vračilo DDV se lahko pošljejo najprej 1. dan po koncu zadevnega četrtletja.

V kakšnem roku bom dobil zahtevani znesek DDV?

➢ Davčni urad vsake države obdeluje zahtevke različno dolg čas. Povprečno pa se zahtevki obdelujejo v 4 mesecih. V primeru, da davčni urad podvrže zahtevek bolj natančnemu pregledu in zahteva dodatne informacije in dokumente, se lahko rok podaljša za nekaj mesecev.

Ali je treba, da vam pošljemo izvirnike računov ali zadostujejo kopije?

➢ Za obdelavo zahtevka za vračilo DDV potrebujemo vedno originalne račune. Le-ti vam bodo po obdelavi zahtevka vrnjeni nazaj. Vendar je odveč, da nam pošiljate izvirnike računov ločeno. Predložitev zahtevkov je mogoča šele po dosegi zgoraj navedenih mej in koncu četrtletij.