Spotřební daň ve Francii

Nově lze od 1. července 2019 nárokovat motorovou bionaftu B10

Sazba pro II. pololetí 2019 je pro nákladní automobily (kategorie N2, N3) stanovena na 16,21 EUR/hl a pro autobusy stanovena na 20,21 EUR/hl.